česky / english

NÁHRADA TRAPEZIA palce ruky silikonová
  • necementované provedení
  • silikon firmy NUSIL

Náhrada trapezia palce ruky je jednotným silikonovým odlitkem, který se skládá z válcovitého těla a čtyřhranného kotvícího čepu. Válcovité tělo je zakončeno vrcholovou artikulační konkavitou, která tvoří po operaci kontaktní plochu pro styk s navikulární kostí. Na opačné straně válcového těla endoprotézy je kotvící trn čtvercového průřezu zakončený komolým jehlanem, který umožňuje fixaci endoprotézy v dutině baze prvního metakarpu.

Dřík implantátu je volně uložen v dutině baze prvního metakarpu, není cementován. Obdélníkový průřez dříků zabraňuje případným rotačním tendencím. Implantát je dodáván v 1 velikosti. Materiál, ze kterého jsou endoprotézy vyrobeny, je silikon firmy NUSIL označený jako MED 4550. Tento materiál je určen pro dlouhodobé použití (nad 30 dní) a splňuje požadované mechanické vlastnosti.

Pro aplikaci uvedené náhrady prstních kloubů lze použít standardní operační instrumentarium dle návodu operační techniky. Při manipulaci s výrobkem je nutno chránit povrch komponent proti mechanickému poškození, které může nepříznivě ovlivnit vlastnosti a životnost výrobku. Jednotlivé komponenty v žádném případě nepoužívejte ke zkušebnímu zakloubení, neboť pro tyto účely jsou určeny zkušební šablony. Usazení komponent provádějte až na definitivně opracované plochy.

Podmínky pro sterilizaci:

Výrobce dodává silikonové náhrady prstových kloubů nesterilní, přičemž tento stav je výrazně označen na obalu. Sterilizaci či případnou resterilizaci lze provést běžně dostupnými metodami jako např. parní sterilizací, horkovzdušnou sterilizací. Bližší informace naleznete v příbalové dokumentaci.

Indikace:

Implantát je určen k náhradě karpometakarpálního (CMC) kloubu.RTG

  • rhizartrosa pokročilých stadií se známkou artrosy v oblasti trapezio-scaphoidního kloubu (IV.stupně dle Eatona).
  • nekrosa trapezia
  • kombinovaná deformita palce s nekrosou trapezia u revmatoidní artritidy.

Kontraindikace:

  • infekční onemocnění nebo lokální infekce
  • závažné neuromuskulární nebo cévní onemocnění
  • špatná kvalita kostních struktur
  • nespolupracující pacient
 
2010 © Copyright ENDOIMPLANT spol. s r.o.