česky / english

DOČASNÁ NÁHRADA ŠLACH
 • necementované provedení
 • silikon firmy NUSIL

Šlachový implantát dočasný silikonový má válcový tvar s hladkým povrchem. Implantáty jsou dodávány v průměrech 3, 4, 5 a 6 mm, v délkách 120 a 180 mm, na zvláštní objednávku jsou dodávány délky 220 mm. Materiál, ze kterého jsou dočasné šlachové implantáty vyrobeny, je silikon firmy NUSIL označený jako MED 4550. Tento materiál je určen pro dlouhodobé použití (nad 30 dní) a splňuje požadované mechanické vlastnosti.

Pro aplikaci uvedeného šlachového implantátu lze použít standardní operační instrumentarium dle návodu operační techniky. Při manipulaci s výrobkem je nutno chránit povrch komponent proti mechanickému poškození, které může nepříznivě ovlivnit vlastnosti a životnost výrobku.

Podmínky pro sterilizaci:

Výrobce dodává silikonové náhrady prstových kloubů nesterilní, přičemž tento stav je výrazně označen na obalu. Sterilizaci či případnou resterilizaci lze provést běžně dostupnými metodami jako např. parní sterilizací, horkovzdušnou sterilizací. Bližší informace naleznete v příbalové dokumentaci.

Indikace:

Implantát je určen k dočasné náhradě šlachy flexoru ruky při dodržení těchto podmínek:

 • pasivně plný rozsah pohybu v MCP a PIP kloubu
 • kvalitní kožní kryt a fyziologické prokrvení prstu
 • není možné provést přímo suturu flexoru či rekonstruovat flexor jiným jednoetapovým postupem (transpozice flexoru, šlachový štěp)

Kontraindikace:

Z hlediska lokálního nálezu: Dočasný šlachový implantát in situ, před inzercí k distálnímu článku
 • nedostačující pasivní flexe prstu
 • nekvalitní kožní kryt, případně jizevnaté změny kožního krytu v oblasti implantace
 • defekt mekkých tkání v oblasti implantace
 • obleněné prokrvení prstu, které může další operace vážně ohrozit
Z hlediska celkového stavu:
 • probíhající celkové infekční onemocnění
 • nesnášenlivost pacienta na silikon
 • nespolupracující pacient
 
2010 © Copyright ENDOIMPLANT spol. s r.o.