česky / english

NÁHRADA PRSTNÍCH KLOUBŮ

Náhrada prstního kloubu MCP a PIP

 • necementované provedení
 • silikon firmy NUSIL

Endoprotéza prstového kloubu je jednotným odlitkem tvořeným střední příčnou ohybovou zónou kruhového průřezu, ze které vybíhají proximálně a distálně hladké konické dříky obdélníkového průřezu. Příčná ohybová zóna implantátu je pro usnadnění flexibility opatřena v oblasti volární plochy žlábkem. Stěny tohoto žlábku svírají s vertikálou úhel 30° a spojují se v zaobleném vrcholu. Ohybový žlábek je ve volárním směru otevřen v úhlu 60°.

Dříky implantátu jsou volně uloženy v diafysách prstních článků, nejsou cementovány, naopak jejich posun v dlouhé ose diafysy (tzv. pístový efekt) usnadňuje ohyb v oblasti ohybové zóny endoprotézy. Obdélníkový průřez dříků zabraňuje případným rotačním tendencím. Endoprotézy jsou dodávány v 7 velikostech označovaných číselnou řadou 2 - 8. Materiál, ze kterého jsou endoprotézy vyrobeny, je silikon firmy NUSIL označený jako MED 4550. Tento materiál je určen pro dlouhodobé použití a splňuje požadované mechanické vlastnosti.

Pro aplikaci této náhrady prstových kloubů lze použít standardní operační instrumentarium dle návodu operační techniky.

Podmínky pro sterilizaci:RTG

Výrobce dodává silikonové náhrady prstových kloubů nesterilní, přičemž tento stav je výrazně označen na obalu. Sterilizaci či případnou resterilizaci lze provést běžně dostupnými metodami jako např. parní sterilizací, horkovzdušnou sterilizací, atd.

Indikace:

 • Endoprotéza je určena k náhradě metakarpofalangeálního (MCP) a interfalangeálního (PIP) kloubu.
 • Destrukce MCP a PIP kloubů při zánětlivých kloubních onemocněních (revmatoidní artritida).
 • Postraumatická, artrotická, pozánětlivá destrukce MCP a PIP kloubu ruky.

Kontraindikace:

 • infekční onemocnění nebo lokální infekce
 • závažné neuromuskulární nebo cévní onemocnění
 • špatná kvalita kostních struktur

Upozornění:

Indikaci je nutné pečlivě zvážit v případě těžké osteoporózy, proběhlých infekcí, u pacientů s výraznou fyzickou námahou, u pacientů závislých na drogách a alkoholu, event. psychicky nemocných, u kterých není zaručena spolupráce.

Literatura:

 • Fatti,J.F.et al.: Long - term results of Swanson interpos. Wrist arthroplasty. J.Hand Surg., (Am.), 16, 1991,p. 432 - 437.
 • Popelka, S., Rybka, V.: Revmatochirurgie. Praha, Avicenum 1989.
 • Rybka, V., Pech, J., Popelka, S.: Zásady aplikace silikonových implantátů kloubů ruky dle Swansona. Acta Chir. Ortop. Traum. čech., 52, 1985, č.3, s. 212 - 220.
 • Pech, J. a kolektiv: Revmatochirurgie ruky - přehled současných znalostí. Praha, Schola nova Comenium 2000.

Výsledky implantace silastikových náhrad MCP kloubů II-V u revmatiků

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,74, 2007, p. 278-286

9 stran (pdf 1,2 MB)

 
2010 © Copyright ENDOIMPLANT spol. s r.o.