česky / english

JAMKA MEDIN SFÉRICKÁ - MS

Náhrada jamky kyčelní

  • necementované provedení

  • kombinovaný titanový porézní povrch doplněný vrstvou hydroxyapatitu

  • možnost doplňkové fixace kostními šrouby

Acetabulární komponenta MS má sférický tvar a skládá se z kovové kotvící části a polyethylenové kontaktní vložky. Kotvící část kyčelní jamky je vyráběna ze slitiny titanu Ti6Al4V (ISO 5832/III), jejíž povrch je opatřen kombinovaným porézním povrchem s vrstvou hydroxyapatitu. Kotvící část jamky MS má 11 otvorů pro alternativní přídavnou fixaci kostními šrouby.

Artikulační vložka jamky kyčelního kloubu je vyráběna z nízkotlakého vysokomolekulárního polyetylénu (UHMWPE).. Acetabulární komponenta je dodávána v 8 velikostech s artikulačními vložkami pro použití hlavice průměru 28, 32 nebo 36 mm. Dále jsou k dispozici i artikulační vložky s ofsetem 7°.

Porézní povrch:

Kombinovaný porézní povrch nanesený na kotvící část acetabulární komponenty je tvořen vrstvou pórovité titanové slitiny o stejném chemickém složení jako základní materiál implantátu, přes kterou je aplikován nástřik hydroxyapatitu /Ca10(PO4)6(OH)2/. Obě vrstvy jsou naneseny plasmovou technikou. Prorůstáním kostní tkáně do labyrintu porézního povrchu vzniká kvalitní mechanická vazba vhodně doplněná chemickou formou vazebné osteogeneze podporovanou vrstvou HA.

Indikace:

Implantát je určen jako součást primární náhrady kyčelního kloubu aplikovaný bez použití kostního cementu. Indikací jsou těžké artropatie na podkladě revmatoidní artritidy nebo osteoartrozy, kdy konzervativní léčba není již efektivní. Shodná indikace platí též pro těžké posttraumatické a u některých systémových onemocnění.

Zásadní kontraindikace:

  • infekční onemocnění nebo lokální infekce

  • závažné neuromuskulární nebo cévní onemocnění

  • špatná kvalita kostních struktur

Literatura:

  • Sosna, A., Landor, I., Povýšil C.: A cementless Total Hip Replacement WALTER - Motorlet. Acta Cir. Orthop. Traum., 1992

  • Landor, I.,Sosna, A., Vavřík, P., Povýšil, C., Jahoda, D.: Clincal study of the effect of hydroxyapatite on the osteointegration by total hip replacement. Chir.Organi Mov. 82, 1997, s.381-392

  • Hahn, H., Landor, I., Sosna, A., Horowitz, E., Vavřík, P., Denk, F.: Experimental implantation of porous titanium/hydroxylapatite coated hip stems. Czechoslovakia, Europe and World: Arts and Sciences in the Interantional Context. 28.6.92 Prague.

Instrumentarium MS:

 
2010 © Copyright ENDOIMPLANT spol. s r.o.