česky / english

JAMKA MEDIN OVÁLNÁ MODULÁR- MOM

Revizní náhrada jamky kyčelní

  • necementované provedení
  • kombinovaný titanový porézní povrch doplněný vrstvou hydroxyapatitu
  • proximální a distální moduly
  • možnost doplňkové fixace kostními šrouby

Acetabulární komponenta MOM je konstruována s oválným meridiánním průřezem. Kotvící část je vyráběna ze slitiny titanu Ti6Al4V (ISO 5832/III). Povrch určený pro ukotvení v kostním lůžku je opatřen kombinovaným nástřikem s kontaktní vrstvou hydroxyapatitu. Kotvící část má otvory pro přídavnou fixaci kostními šrouby a je opatřena v proximálním a distálním oblouku třemi rybinovými drážkami, které umožňují použít přídavné moduly ke zvýšení primární fixace nebo pro rekonstrukci acetabula. Jedná se o 6 typů proximálních modulů, distální modul a distální trn, který je aplikován přes otvory v plášti kotvící části.

Artikulační vložka jamky kyčelního kloubu je vyráběna z nízkotlakého vysokomolekulárního polyetylénu (UHMWPE). V kovové části je ukotvena dvěma protilehlými zámky umístěnými v podélné ose jamky. Acetabulární komponenta je dodávána v 6 velkostech ovality 12mm a 6 velikostech ovality 6mm. Artikulační vložky jsou opatřeny 7°ofsetem s možností použití hlavice průměru 28 nebo 32 mm, u ovality 12 mm navíc s excentrickou kontaktní plochou +6 mm.

Porézní povrch:

Kombinovaný porézní povrch nanesený na kotvící část acetabulární komponenty je tvořen vrstvou pórovité titanové slitiny o stejném chemickém složení jako základní materiál implantátu, přes kterou je aplikován nástřik hydroxyapatitu /Ca10(PO4)6(OH)2/. Obě vrstvy jsou naneseny plasmovou technikou. Prorůstáním kostní tkáně do labyrintu porézního povrchu vzniká kvalitní mechanická vazba vhodně doplněná chemickou formou vazebné osteogeneze podporovanou vrstvou HA.

Indikace:

Kyčelní jamka oválná je indikována především při rozsáhlejších kavitárních a segmentárních defektech kostního lůžka. Oválný tvar jamky umožňuje optimální zachování kostní tkáně a při použití excentrické vložky posunutí kontaktní kulové plochy do původního nastavení.

Zásadní kontraindikace:

  • infekční onemocnění nebo lokální infekce
  • závažné neuromuskulární nebo cévní onemocnění
Instrumentarium MOM:

 
2010 © Copyright ENDOIMPLANT spol. s r.o.