česky / english

DŘÍK MEDIN CYLINDRICKÝ - MCT bez límce

Náhrada kyčelního dříku

  • necementované provedení
  • kombinovaný titanový porézní povrch doplněný vrstvou hydroxyapatitu
  • dřík bez límcem

Dřík femorální cylindrický v provedení bez límce. V distální části má kyčelní dřík kruhový průřez, který se v proximální části rozšiřuje do anatomického tvaru. Distální konec dříku je ukončen kulovou plochou s paraboloidním přechodem. Vnitřní křivka proximální části sleduje anatomický tvar femuru. Vnější strana proximální části je přímá a navazuje bez přerušení na distální část dříku. Krček protézy je ukončen standardním kuželem 12/14 s úhlem 5°43'30'' . Femorální komponenta kyčelní náhrady je vyráběna ze slitiny titanu Ti6al4V (ISO 5832/III) a v proximální části je opatřena kombinovaným porézním povrchem s vrstvou hydroxyapatitu.

Necementovaná femorální komponenta MCT je dodávána v devíti velikostech označovaných dle průměru cylindrické části v rozsahu 10 - 18 mm.

Porézní povrch:

Kombinovaný porézní povrch nanesený na kotvící část acetabulární komponenty je tvořen vrstvou pórovité titanové slitiny o stejném chemickém složení jako základní materiál implantátu, přes kterou je aplikován nástřik hydroxyapatitu /Ca10(PO4)6(OH)2/. Obě vrstvy jsou naneseny plasmovou technikou. Prorůstáním kostní tkáně do labyrintu porézního povrchu vzniká kvalitní mechanická vazba vhodně doplněná chemickou formou vazebné osteogeneze podporovanou vrstvou HA.

Indikace:

Implantát je určen jako součást primární totální náhrady kyčelního kloubu při řešení pokročilých degenerativních a zánětlivých onemocnění kyčelního kloubu a některých úrazových stavů. Doporučujeme používat v kombinaci s kyčelními hlavicemi a acetabulárními náhradami MEDIN Orthopaedics.

Zásadní kontraindikace:

  • infekční onemocnění nebo lokální infekce
  • závažné neuromuskulární nebo cévní onemocnění
  • špatná kvalita kostních struktur

Instrumentarium MCT:

 
2010 © Copyright ENDOIMPLANT spol. s r.o.