česky / english

MEDIN MODULÁR STABIL - MMS

Náhrada kolenního kloubuMMS

  • cementované provedení
  • modulární konstrukce
  • asymetrická stranová konstrukce obou komponent
  • rozšíření standardní femorální komponenty o interkondylickou vložku
  • asymetrická tibiální komponenta
  • vyměnitelné polyetylénové artikulační vložky ve stranovém provedení
  • možnost připojení dalších prvků pro řešení kostních defektů
  • aplikace se zachováním zadního zkříženého vazu

Femorální komponenta je shodná s femorální komponentou MM a konstruována jako asymetrická - pravá, levá - a je vyrobena ze slitiny CoCrMo (ISO 5832-4). V základním provedení je určena pro aplikaci s kostním cementem. Femorální komponenta MM je doplněna stabilizovanou interkondylickou vložkou, která se fixuje pomocí dvou čepů do Sestavení resekčních blokůdna standardní femorální komponenty MM. Alternativně lze femorální komponentu doplnit distálními (označené REVIZE) resp. dorsálními vložkami pro řešení místních kostních defektů. Femorální komponenta MM se dodává ve čtyřech velikostech pro každé stranové provedení

Tibiální komponenta MMS je konstruována jako modulární v pravém a levém provedení. Tibiální komponenta je tvořena kotvící částí s dříkem a odnímatelnou stabilizovanou artikulační polyetylénovou (PE) vložkou. Kotvící část tibiální komponenty je asymetrická, odpovídající rozdílným tvarům mediálního a laterálního kondylu tibie. Výřezy poskytují prostor pro případné zachování zadního zkříženého vazu. Pro fixaci je vybavena dvojicí antirotačních žeber, krátkým dříkem a dvěma otvory pro kostní šrouby. Základní provedení je dodáváno se standardním dříkem ukončeným závěrným šroubem. Tuto sestavu lze upravit odejmutím závěrného šroubu a prodloužením nástavcem dříku nebo použitím kostních šroubů. Celou sestavu lze ještě doplnit o blokové nebo klínové podložky pro vyplnění kostních defektů, které se upevňují pomocí šroubů umístěných v otvorech pro kostní šrouby. Všechny díly použité s kotvící částí jsou vyrobeny z titanové slitiny Ti6Al4V ELI (ISO 5832/III). Kotvící část je dodávána ve čtyřech velikostech. Kovové části tibiální komponenty jsou předem sestaveny pro levou a pravou stranu. Případně je lze rozmontovat a sestavit dle potřeby na libovolnou stranu.

MMS sestavaStabilizovaná interkondylická vložka je vyrobena ze slitiny CoCrMo (ISO 5832-4). Dodává se ve čtyřech velikostech odpovídajících velikostem femorální komponenty MM. Fixace na femorální komponentě se provádí čepy, které odmontujete ze standardní femorální komponenty MM.

Vyměnitelná artikulační vložka je vyráběna z materiálu UHMWPE (ISO 5834-2) v samostatném pravém a levém provedení s mezivelikostmi. V kotvící části je fixována pomocí několika výstupků a centrálním šroubem. Vložka je opatřena stabilizačním středovým výstupkem, který koresponduje se stabilizovanou interkondylickou vložkou femorální komponenty. Vložka je dodávána ve čtyřech základních velikostech a v šesti tlouštkách (11, 14, 17, 20 a 23). Artikulační vložka ve verzi stabil lze použít pouze na tibiální komponentu označenou STABIL.

Poznámka:

Tibiální komponentu stabilizované verze lze kombinovat pouze se stabilizovanou artikulační vložkou. Na obalu jsou označeny nápisem STABIL, případně STABIL/REVIZE

Instrumentarium MM:

 
2010 © Copyright ENDOIMPLANT spol. s r.o.